Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

Dagens verksamhet består i försäljning av kött från våra KRAV-anslutna gårdar under märkningen med den blå Kaprifolrosetten samt ekologiskt lamm- och griskött också från gårdar i Bohuslän och Dalsland. Vårt kött säljs både inom dagligvaruhandeln, via nätförsäljning inom distriktet samt till storkök och restauranger. 

Verksamheten består också i förmedling av livdjur.