Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

Kaprifolkött är en ekonomisk förening som ägs av oss Kaprifolköttsproducenter i Göteborg, Bohuslän och Dalsland.

För närvarande är vi ca 100 lantbrukare, stora som små som har en gemensam syn på djurhållning och vad som är ett hållbart sätt att producera kött.

Vi är alla vårdare av artrik naturbetesmark, tillsammans hävdar vi över 16 kvadratkilometer naturbetsmark som av Länsstyrelsen är klassad som värdefull.

Alla Kaprifolgårdar är ekologiska. Det kött som kommer från våra KRAV-anlutna gårdar märks med den blå rosetten.