Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

Grisköttet som vi säljer i våra köttlådor är i dagsläget KRAV-certifierat kött från Scan.  

 

Att producera griskött ekologiskt är bra för grisarna. Men även bonden kan ibland dra nytta av grisarnas arbetsglädje. Med sina trynen kan grisarna nämligen bearbeta marken och på så sätt bekämpa ogräs på åkern och bereda ny mark för plantering i skogen. Ekologisk grishållning enligt KRAVs regler kräver dock betydligt mer mark, byggnadsyta och arbete än annan grishållning.

En ekologisk grisuppfödare kan välja mellan två olika modeller, uppfödning enligt EUs regelverk eller enligt KRAVs regler som ställer högre krav. Det som framför allt skiljer KRAV-grisen från EU-ekologiska grisar är att KRAV-grisen får vara ute i en hage och beta gräs, böka i jord och gyttjebada, medan EU-grisen får böka med strö i en rastgård.

 

 

 

Krav gris 1 of 1